Streaming na żywo z planu zdjęciowego.

Live streaming on set.

Live Stream HD - Stream z rozdzielczością HD i opóźnieniem ok 1-2 sek. Działa na wszystkich popularnych przeglądarkach.

HD resolution stream with 1-2 sec. latency. Works with all standard web browser.

Live Stream HD2 - Stream z rozdzielczością HD i opóźnieniem ok 6-10 sek. Działa na Safari oraz Internet Explorer.

HD resolution stream with 6-10 sec. latency. Works with Safari and Internet Explorer web browser.